Hệ thống phân phối
Chi nhánh Tân Bình
Địa chỉ: 123 Trường Chinh, P.123, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08).38779517 - (08).38779518
Chi nhánh Quân Ba Đình
Địa chỉ: U9 Bạch Mã, P. 15, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (08).38779517 - (08).38779518
Chi nhánh Huế
Địa chỉ: U9 Bạch Mã, P. 15, Q. 10, TP. Huế
Điện thoại: (08).38779517 - (08).38779518