Hệ thống phân phối
Chi nhánh Huế
Địa chỉ: U9 Bạch Mã, P. 15, Q. 10, TP. Huế
Điện thoại: (08).38779517 - (08).38779518