Đánh giá âm thanh của loa

Đăng bởi: Administrator   |   05/10/2013 Âm thanh từ loa phát ra hàng ngày, quen thuộc với tất cả mọi người nhưng một bộ loa tốt thì kêu như thế nào? Mục tiêu của bộ loa luôn là "kêu như thật", như âm thanh sống động ngoài đời thực.

Đánh giá âm thanh của loa

Đăng bởi: Administrator   |   05/10/2013 Âm thanh từ loa phát ra hàng ngày, quen thuộc với tất cả mọi người nhưng một bộ loa tốt thì kêu như thế nào? Mục tiêu của bộ loa luôn là "kêu như thật", như âm thanh sống động ngoài đời thực.

Đánh giá âm thanh của loa

Đăng bởi: Administrator   |   05/10/2013 Âm thanh từ loa phát ra hàng ngày, quen thuộc với tất cả mọi người nhưng một bộ loa tốt thì kêu như thế nào? Mục tiêu của bộ loa luôn là "kêu như thật", như âm thanh sống động ngoài đời thực.