Hệ thống phân phối
Chi nhánh Tân Bình
Địa chỉ: 123 Trường Chinh, P.123, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08).38779517 - (08).38779518