Contact

PLEASE EMAIL US
Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao những góp ý hoặc những câu hỏi của bạn và sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

TIN PHAT ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY

Address: 18 Road No. 5, P. An Lac, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Phone: +84-8-38779517 - 38779518
Fax : +84-8-62603052
Email : info@tinphataudio.com